Priporočila PRAC za zmanjšanje učinkov na srčni ritem pri uporabi zdravil s hidroksizinom

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil s pregledom zdravil, ki vsebujejo hidroksizin. PRAC je ocenil, da je uporaba hidroksizina povezana z določenim manjšim tveganjem za podaljšanje QT intervala in torsade de pointes (spremembe v električni aktivnosti srca, ki lahko vodijo v motnje srčnega ritma in srčni zastoj).

Več…

Scroll to Top