Poziv EK za članstvo predstavnikov civilne družbe v PRAC in CAT

Evropska komisija je objavila poziv za članstvo predstavnikov civilne družbe v dveh znanstvenih odborih Evropske agencije za zdravila (EMA). Poziv se nanaša na predstavnike civilne družbe v Odboru za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC – Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) in v Odboru za napredno zdravljenje (CAT – Committee for Advanced Therapies). Več … 

Scroll to Top