Obvestilo za izvajalce zdravstvene dejavnosti glede izobraževalnih gradiv, za katere je JAZMP izdala soglasje in so pripravljena z namenom zmanjševanja tveganj, povezanih z zdravili

S strani imetnikov dovoljenj za promet (DzP) z zdravili smo bili obveščeni o težavah pri razdeljevanju izobraževalnih gradiv, ki so pripravljena z namenom zmanjševanja tveganj, povezanih z zdraviliin je zanje izdano soglasje s strani JAZMP. Za uspešno in učinkovito zmanjševanje tveganj je bistvenega pomena sodelovanjeciljnih skupin, pri čemer je posebej poudarjena vloga zdravstvenih delavcev, ki sojim gradiva namenjena. Zato vam želimo pojasniti pomen teh gradiv, vključno z zakonsko podlagozanjihovo pripravo in izdajo soglasja.

Več…

Scroll to Top