Nova varnostna priporočila pri zdravljenju z zdravilom Zydelig (idelalizib)

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je izdal začasna priporočila glede uporabe zdravila Zydelig, da se zagotovi njegova čim bolj varna uporaba do priprave končnih priporočil, ki bodo izdana po zaključku ocene varnostnih vprašanj. Priporočila so namenjena tako zdravnikom kot bolnikom. Zydelig se uporablja za zdravljenje dveh vrst krvnega raka, kronične limfocitne levkemije (KLL) in folikularnega limfoma (FL) (vrsta ne-Hodgkinovega limfoma).

Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top