Sporočilo za javnost o problematiki uporabe neveljavnih cen zdravil in vpliv na preskrbo pacientov z zdravili

V zvezi z opozorili glede morebitnih motenj pri oskrbi z zdravili JAZMP podaja naslednjo izjavo.

JAZMP meni, da je nedopustno, da se v času do implementacije rešitve zaradi neurejenih poslovnih razmerij med posameznimi udeleženci v prometu z zdravili jemlje za talce bolnike z zavrnitvijo izdaje zdravil. Opozorila LZS v zvezi z omejevanjem dostopnosti do določenih zdravil, ki so jih lekarne plačale po previsokih cenah, so neutemeljena, saj so vsa ta zdravila na slovenskem trgu dostopna in imajo zagotovljen ustrezen delež kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vsa ostala razmerja lahko vsi udeleženci v prometu z zdravili, tj. imetniki dovoljenj, na podlagi katerih so zdravila v prometu, veletrgovci in lekarne uredijo s pristojnimi institucijami brez tega, da bi bolnikom omejevali dostop do zdravil. Zato JAZMP meni, da ni razloga za zavrnitev izdaje zdravil bolnikom in prav tako ni razloga za nadaljnje odlašanje pri uvajanju spodaj opisane rešitve z dodatno kontrolo cen, ki jo omogoča Splošni dogovor ZZZS. 

Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top