Obvestilo o začasnem odvzemu dovoljenja za promet zdravila Velactis za uporabo v veterinarski medicini

Evropska agencija za zdravila (EMA) je objavila obvestilo, da zaradi resnih neželenih dogodkov, vključno z nepokretnostjo (žival obleži ali ne more vstati) in pogini, ki so bili pri govedu zabeleženi po uporabi zdravila Velactis, priporoča začasen odvzem dovoljenja za promet z zadevnim zdravilom, dokler se ne pridobi dodatnih informacij za oceno razmerja korist-tveganje. Zdravilo Velactis vsebuje učinkovino kabergolin in je pridobilo dovoljenje za promet po centraliziranem postopku decembra 2015. Zdravila Velactis v Republiki Sloveniji ni v prometu.

Povezava na spletno stran EMA.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top