Vabljeni k posredovanju mnenja o evropski zakonodaji na področju krvi, tkiv in celic – Evropska komisija vabi k izpolnitvi vprašalnika

Evropska komisija je v juniju pričela posvet z vsemi zainteresiranimi za oceno evropske zakonodaje na področju krvi, tkiv in celic. Posvetovanje, h kateremu so vabljeni tako posamezniki kot organizacije, se bo zaključilo 31. 8. 2017.

Namen tega posvetovanja je zbiranje mnenj o tem, ali in v kakšni meri so bili doseženi prvotni cilji direktiv na področju krvi, tkiv in celic in ali še vedno ustrezajo svojemu namenu.

Zato Evropska komisija vabi splošno javnost in vse zainteresirane strani (darovalce krvi, tkiv ali celic, bolnike, zaposlene na področju preskrbe s krvjo, tkivi in celicami, ustanove, ki delujejo na področju preskrbe s krvjo, tkivi in celicami, nacionalne organe, strokovna združenja, proizvajalce zdravil, ki uporabljajo kri, tkiva ali celice kot vhodne snovi) k sodelovanju.

JAZMP podpira aktivnost Evropske komisije in vabi vse zainteresirane, da se na vprašalnik odzovete v čim večjem številu. Rezultati bodo prispevali k še boljši sistemski ureditvi področja krvi, tkiv in celic tako na ravni EU in s tem tudi v Sloveniji.

Če v posvetovanju sodelujete kot posameznik, lahko na vprašalnik za državljane odgovarjate v vseh uradnih jezikih EU. Sodelujočim v ciljno usmerjenem posvetovanju (javni sektor, strokovna in poklicna združenja, ustanove za kri, ustanove za tkiva in celice, donorski centri, industrija) je na voljo vprašalnik v angleščini, vendar se lahko odzivi predložijo v katerem koli uradnem jeziku EU.

Več informacij o posvetovanju ter oba vprašalnika najdete na spletni povezavi ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm

Scroll to Top