Tarife JAZMP

16. 2. 2018 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 9/18) objavljena Tarifa Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Tarifa določa plačila za storitve, ki jih opravlja JAZMP za posameznike in pravne osebe, za stroške izvajanja upravnih nalog, ki so del javnega pooblastila in jih izvaja JAZMP (pristojbine za področja zdravil, preskrbe s krvjo, tkiva in celice) ter za stroške izvajanja strokovnih nalog in storitev s področja pristojnosti JAZMP. Pristojbine za upravne naloge na področju medicinskih pripomočkov ureja Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov. Tarifa bo uveljavljena 3. 3. 2018 in bo objavljena tudi na naši spletni strani.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top