PRAC priporočil nove ukrepe za zmanjšanje tveganja za redke, a resne okvare jeter pri bolnicah, ki se zdravijo z Esmyo

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled koristi in tveganj zdravila Esmya (ulipristalacetat), ki je bil sprožen zaradi poročil o …

PRAC priporočil nove ukrepe za zmanjšanje tveganja za redke, a resne okvare jeter pri bolnicah, ki se zdravijo z Esmyo Več »