Navodilo o kontaktnih točkah v kliničnih preskušanjih

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko in JAZMP objavljata skupno navodilo, namenjeno deležnikom, o kontaktnih točkah v kliničnih preskušanjih. 

Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top