Povabilo zainteresirane javnosti k sodelovanju v razpravi

Povabilo zainteresirane javnosti k sodelovanju v razpravi o osnutku smernic za dobro klinično prakso pri preskušanju zdravil za napredno zdravljenje

Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) na podlagi 4. člena Uredbe (ES) št. 1394/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 13. novembra 2007, o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004, pripravila podrobne smernice o dobri klinični praksi, specifične za zdravila za napredno zdravljenje. Več …

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top