Smernice za izdelavo ocene tveganja za magistralna in galenska zdravila

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarni┼íke dejavnosti (Uradni list RS, ┼ít. 28/18 ter 71/2018, nadaljevanju Pravilnik) mora izvajalec lekarni┼íke dejavnosti, ki izdeluje galenska zdravila oziroma pripravlja magistralna zdravila z visokim tveganjem, vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje lekarni┼íke dejavnosti prilo┼żiti oceno tveganja iz tretjega odstavka 83. ─Źlena ZLD-1, ki jo potrdi organ, pristojen za zdravila.

JAZMP je na osnovi Resolucije o zahtevah za zagotavljanje kakovosti in varnosti farmacevtskih izdelkov, pripravljenih v lekarnah za posebne potrebe pacientov (Resolution CM/ResAP(2011)1 on quality and safety assurance requirements for medicinal products prepared in pharmacies for the special needs of patients) pripravila Smernice za izdelavo ocene tveganja za izdelavo magistralnih in galenskih zdravil ter pripadajo─Źi obrazec.

Povezava (www.jazmp.si/nadzor/nadzor-nad-lekarnisko-dejavnostjo/)

Scroll to Top