Popravki uredb (EU) 2017/745 in (EU) 2017/746 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017

Obveščamo vas, da so v Uradnem listu Evropske unije objavljeni Popravki Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS ( UL L 117, 5.5.2017 ) ter Popravki Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU ( UL L 117, 5.5.2017 ). 

Popravek Uredbe (EU) 2017/745

Popravek Uredbe (EU) 2017/746

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top