odločba št. 314-3/2021-15 z dne 14. 5. 2021, glede odobritve hitrih testov

V skladu s 6. točko prvega odstavka 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke objavlja odločbo št. 314-3/2021-15, z dne 14. 5. 2021, s katero je bilo odobreno dajanje v uporabo medicinskih pripomočkov, za katere niso bili izvedeni postopki ugotavljanja skladnosti, v izrednih razmerah (epidemije , zastrupitve, jedrska ali radiološka nesreča ali podobno) ali iz drugih razlogov, iz razlogov varovanja javnega zdravja.

Scroll to Top