EMA spodbuja ozaveščenost glede priporočil za klinično oskrbo ob sumu na sindrom tromboze s trombocitopenijo

EMA svetuje zdravstvenim delavcem v EU, naj upoštevajo priporočila strokovnih združenj pri ocenjevanju ljudi z znaki in simptomi sindroma tromboze s trombocitopenijo (TTS) po cepljenju s cepivoma Vaxzevria in COVID-19 Vaccine Janssen. V tem kontekstu poudarja smernice Mednarodnega združenja za trombozo in hemostazo (ISTH).

Za obvladovanje TTS sta pomembni hitra diagnoza in takojšnja klinična obravnava. Nacionalna in mednarodna priporočila so bila posodobljena s pridobljenimi izkušnjami pri obvladovanju TTS in s heparinom povzročene trombocitopenije in tromboze (HITT), ki je podobna TTS.

Skupina COVID-19 EMA pandemic Task Force potrjuje, da obstajajo razlike med razpoložljivimi smernicami, večinoma glede testov in slikanja, ki se uporabljajo za diagnozo in vodenje zdravljenja, pa tudi možnosti zdravljenja z neheparinskimi antikoagulanti, intravenskimi imunoglobulini in glukokortikoidi. Za obvladovanje suma na TTS, še posebej, če ni na voljo nacionalnih smernic, delovna skupina priporoča, da zdravstveni delavci upoštevajo začasne smernice ISTH o obvladovanju s cepivi povzročene imunske tromboze s trombocitopenijo (VITT – Vaccine induced immune e thrombotic thrombocytopenia), ki temelji na stalnem mednarodnem sodelovanju zdravstvenih delavcev. Ker se obvladovanje TTS še nadalje razvija, bodo smernice v prihodnosti še posodobljene.

Primeri strokovnih združenj, ki imajo smernice za zdravljenje
International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH)
Czech Society of Thrombosis and Haemostasis (CSTH)
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO)
Federación de Asociaciones Cientifico Médicas Españolas (FACME)
Groupe d’etude sur l’hemostase et la thrombose (GETH)
Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH)
Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET)
Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH)
British Society for Haematology (BSH)
American Society of Hematology (ASH)

Priporočilo delovne skupine sledi pregledu TTS, zelo redkega dogodka po cepljenju s cepivoma Vaxzevria in COVID-19 Vaccine Janssen. Zaključki temeljijo na ocenah varnostnih signalov, ki so vodile v posodobitev informacij o cepivih Vaxzevria in COVID-19 Vaccine Janssen. Zdravstveni delavci so bili preko neposrednih obvestil (DHPC) obveščeni o znakih in simptomih TTS, da so lahko z uporabo razpoložljivih smernic ljudje, pri katerih se je pojavil TTS, čim prej diagnosticirani in zdravjeni.
Agencija priznava in podpira obsežno delo zdravstvenih delavcev in strokovnih združenj, ki je bistvenega pomena za čim bolj optimalno obravnavo ljudi s sumom na TTS po cepljenju s cepivoma Vaxzevria ali COVID-19 Vaccine Janssen.

Vir: Objava EMA

Številka dokumenta: 1382-19/2021

Scroll to Top