PODALJŠANJE ROKA UPORABNOSTI ZA CEPIVO COMIRNATY

Evropska agencija za zdravila (EMA) je s spremembama EMEA/H/C/005735/IB/0162/G, odobreno 2. 12. 2022, in EMEA/H/C/005735/IB/0168, odobreno 21. 12. 2022, za cepivo Comirnaty v vseh jakostih in farmacevtskih oblikah odobrila podaljšanje roka uporabnosti cepiva pri shranjevanju na temperaturi od ‑90 °C do ‑60 °C, z 12 mesecev na 18 mesecev (EU/1/20/1528/002-012) oziroma s 15 mesecev na 18 mesecev (EU/1/20/1528/001). Izvedbena sklepa EK za omenjeni spremembi s posodobljenimi informacijami o zdravilu sta bila izdana 2. 12. 2022  in 22.12.2022 ter sta objavljena v Registru Skupnosti.

Informacije o zdravilu na spletni strani EMA so posodobljene z novim rokom uporabnosti. Pogoji shranjevanja so nespremenjeni (od –90 °C do –60 °C).

Podaljšanje roka uporabnosti velja za viale, proizvedene po datumu te odobritve.
Poleg tega pa se lahko to podaljšanje roka uporabnosti upošteva tudi retroaktivno za viale, proizvedene pred to odobritvijo. Več…

Scroll to Top