David Obranovič

Kymriah▼(CAR-T celično zdravljenje, usmerjeno proti CD19): obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC – Direct Healthcare Professional Communication) o tveganju za sekundarne malignome T-celičnega izvora po zdravljenju s CAR-T …

Kymriah▼(CAR-T celično zdravljenje, usmerjeno proti CD19): obvestilo za zdravstvene delavce Več »

Oglaševanje in prodaja izdelka inteligentni ojačevalnik sluha »Puresound pulse« na zavajajoč način

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Uredbe (EU) 2017/745 o  medicinskih pripomočkih obravnavala zavajajoče oglaševanje in prodajo izdelka Inteligentni …

Oglaševanje in prodaja izdelka inteligentni ojačevalnik sluha »Puresound pulse« na zavajajoč način Več »

Obvestilo v zvezi z odpoklicem zdravila Kextone 32,4 g intraruminalni sistem s kontinuiranim sproščanjem za govedo (monenzin) za uporabo v veterinarski medicini

Evropska komisija je na podlagi mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je pripravil Odbor za zdravila za uporabo v veteriarski medicini (CVMP) začasno odvzela dovoljenje za promet z zdravilom …

Obvestilo v zvezi z odpoklicem zdravila Kextone 32,4 g intraruminalni sistem s kontinuiranim sproščanjem za govedo (monenzin) za uporabo v veterinarski medicini Več »

Scroll to Top