David Obranovič

Zavajajoče spletno oglaševanje ter prodaja izdelkov, predstavljenih z lastnostmi za zdravljenje

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem …

Zavajajoče spletno oglaševanje ter prodaja izdelkov, predstavljenih z lastnostmi za zdravljenje Več »

Uredba (EU) Št. 536/2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini – hitri vodnik za sponzorje

Usklajevalna in posvetovalna skupina za klinična preskušanja (CTAG) je objavila hitri vodnik o pravilih in postopkih v zvezi z Uredbo (EU) št. 536/2014 o kliničnem preskušanju zdravil. Prva različica hitrega …

Uredba (EU) Št. 536/2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini – hitri vodnik za sponzorje Več »

Zavajajoče spletno oglaševanje ter prodaja izdelkov, predstavljenih z lastnostmi za zdravljenje

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem …

Zavajajoče spletno oglaševanje ter prodaja izdelkov, predstavljenih z lastnostmi za zdravljenje Več »

Scroll to Top