SEZNAM ZDRAVIL, ZA KATERA SE ZAHTEVA DODATNO SPREMLJANJE VARNOSTI

Vsa zdravila na trgu so skrbno spremljana, nekatera pa organi, pristojni za zdravila, še posebej pozorno spremljamo. Ta zdravila so opisana kot zdravila, za katera se zahteva „dodatno spremljanje varnosti„.

Zdravila, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti, imajo v navodilu za uporabo in v informacijah za zdravstvene delavce (povzetku glavnih značilnosti zdravila), natisnjen navzdol obrnjen črn trikotnik in stavek: Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. 

Na seznamu so zdravila, za katera je na voljo manj podatkov, npr., ker so nova na trgu. Ker je zdravilo na seznamu ne pomeni, da je manj varno. S poročanjem o kateremkoli neželenem učinku zdravila lahko prispevate k temu, da bodo nove informacije o varnosti zdravila hitreje na voljo.

 Seznam zdravil je objavljen na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA). Seznam bo vsak mesec pregledal Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC). Za več informacij glejte sporočilo za javnost na naši spletni strani (povezava) in spletno stran EMA.

Scroll to Top