Priglasitev dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji

Poslovni subjekti, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v katerikoli drugi dr┼żavi ─Źlanici Evropske unije in bodo opravljale promet z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji, se morajo pred pri─Źetkom opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji priglasiti pri JAZMP.

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s podro─Źja priglasitve dejavnosti prometa z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji so:

Izdaja potrdila o vpisu/izbrisu v/iz uradne evidence subjektov, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili v dr┼żavi ─Źlanici Evropske unije in so se priglasili pri JAZMP za opravljanje prometa na debelo z zdravili v Republiki Sloveniji.

Postopek za priglasitev dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji dolo─Źa 17. ─Źlen Pravilnika o natan─Źnej┼íih pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Uradni list RS, ┼ít. 46/09) dolo─Źa postopek in vsebino vloge za priglasitev.

Scroll to Top