Opis področja dela

Področje dela pokriva:

  • izvajanje postopka za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti proizvodnje zdravil, prometa na debelo ter prometa na drobno v specializiranih prodajalnah,
  • izvajanje postopka za priglasitev veletrgovcev, ki so pridobili dovoljenje za promet v drugih državah članicah EU,
  • postopek izdaje sklepa o oceni skladnosti pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil in učinkovin,
  • izvajanje postopka za vpis, spremembo in izbris iz registra odgovornih oseb za sproščanje zdravil in sprejem zdravil,
  • izvajanje postopka za izdajo ocene ustreznosti obvladovanja tveganj pri uvedbi senzibilizirajočih, visoko aktivnih in toksičnih zdravil v procesu izdelave zdravil,
  • izvajanje postopka za vpis, spremembo in izbris iz registra proizvajalcev učinkovin, uvoznikov učinkovin in veletrgovcev učinkovin,
  • izvajanje postopkov vpisa v registre dejavnosti  na področju medicinskih pripomočkov.
Scroll to Top