Registri

Zdravila

Proizvodnja zdravil:

  • Register odgovornih oseb za sproščanje posameznih serij zdravil

Promet na debelo z zdravili:

  • Register odgovornih oseb za sprejem zdravil (se bo objavil s sprejemom novega pravilnika za promet z zdravili na debelo)

Medicinski pripomočki

Scroll to Top