Izdaja/sprememba podatkov in pogojev/odvzem dovoljenja za promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni

Postopek za pridobitev dovoljenja

Vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni mora predlagatelj vlo┼żiti pisno in ji prilo┼żiti vsa dokazila, ki jih dolo─Źa 10. ─Źlen Pravilnika o natan─Źnej┼íih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS ┼ít. 64/09 in 17/14 ÔÇô ZZdr-2) Pravilnik o natan─Źnej┼íih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (pisrs.si).

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s podro─Źja dejavnosti prometa z zdravili na drobno:

  • Izdaja dovoljenj za promet z zdravili na drobno v 90 dneh od prejema popolne vloge na podlagi mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni.
  • Sprememba dovoljenja za promet z zdravili na drobno  v 30 dneh od popolne vloge, ─Źe ponovni postopek preverjanja pogojev ni potreben, oziroma v 90 dneh, ─Źe je ta postopek potreben.
  • Odvzem dovoljenja za promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni.

Sprememba pogojev:

Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni mora o vsaki spremembi, ki se nana┼ía na izpolnjevanje predpisanih pogojev, takoj ali najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe, pisno obvestiti JAZMP in predlo┼żiti tiste dokumente iz 10. ─Źlena Pravilnika o natan─Źnej┼íih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS ┼ít. 64/09 in 17/14 ÔÇô ZZdr-2), ki se na to spremembo nana┼íajo.

Seznam sprememb (ni dokon─Źen):

  • sprememba imena in/ali naslova imetnika dovoljenja za promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni, pod pogojem, da gre za isti poslovni subjekt,
  • sprememba imena in/ali naslova mesta specializirane prodajalne, pod pogojem, da gre za isto specializirano prodajalno,
  • vpis, sprememba podatkov ali izbris usposobljene osebe,
  • nova lokacija specializirane prodajalne za zdravila,
  • preurejeni prostori specializirane prodajalne.

Na spletni strani JAZMP je na voljo obrazec za vlogo.

Scroll to Top