Izdaja/sprememba pogojev/odvzem dovoljenja za promet na drobno

Postopek za pridobitev dovoljenja

Vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni mora predlagatelj vlo┼żiti pisno in ji prilo┼żiti vsa dokazila, ki jih dolo─Źa 10. ─Źlen  Pravilnika o natan─Źnej┼íih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS ┼ít. 64/09).

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s podro─Źja dejavnosti prometa z zdravili na drobno:

  • Izdaja dovoljenj za dejavnost prometa z zdravili na drobno v 90 dneh od prejema popolne vloge na podlagi mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil.
  • Sprememba dovoljenja za dejavnost prometa z zdravili na drobno  v 30 dneh od popolne vloge, ─Źe ponovni postopek preverjanja pogojev ni potreben, oziroma v 90 dneh, ─Źe je ta postopek potreben.
  • Za─Źasni ali stalni odvzem dovoljenja za dejavnost prometa z zdravili na drobno.

Sprememba pogojev:

Imetnik dovoljenja za promet z zdravil na drobno mora JAZMP o vsaki spremembi pogojev, ki so bili podlaga za izdajo dovoljenja za promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni, takoj ali najpozneje v 15 dneh pisno  sporo─Źiti vsako spremembo pogojev in predlo┼żiti podatke in dokumente iz 10. ─Źlena Pravilnika o natan─Źnej┼íih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS ┼ít. 64/09).

Scroll to Top