DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PROMETA Z ZDRAVILI NA DROBNO V SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH

Promet na drobno v specializiranih prodajalnah lahko opravljajo poslovni subjekti, ki imajo dovoljenje JAZMP za opravljanje te dejavnosti in poleg splošnih pogojev za opravljanje trgovine na drobno izpolnjuje tudi vse pogoje, ki jih določa 127.člen Zakona o zdravilih (Uradni list RS št. 17/2014; ZZdr-2).

Scroll to Top