Ukrepi EMA glede nepravilnosti družbe Roche v sistemu poročanja neželenih učinkov zdravil

Evropska agencija za zdravila (EMA) v sodelovanju z nacionalnimi pristojnimi organi za zdravila preiskuje nepravilnosti v sistemu poročanja neželenih učinkov zdravil družbe Roche. Pregled vključuje morebitni vpliv teh pomanjkljivosti na celokupno razmerje koristi in tveganja zdravil te družbe. Več

Scroll to Top