Vabilo vsem zainteresiranim, da se vkljuńćijo v pilotni projekt CESP

JAZMP vabi vse zainteresirane vlagatelje, da se vkljuńćijo v pilotno fazo projekta skupne evropske platforme za elektronsko oddajo vlog (CESP).
CESP bo vlagateljem omogońćal, da preko enotnega varnega spletnega mesta oddajo vlogo v elektronskih¬†formatih¬†eCTD in NEES¬†na vse Ňĺeljene¬†regulatorne organe.
Trenutno JAZMP ob oddaji vloge preko CESP-a Ň°e zahteva vzporedno oddajo vloge v fizińćni obliki, torej rońćno podpisan spremni dopis, obrazec in CD/DVD. Veńć v tem dokumentu v angleŇ°kem jeziku. Za dodatna vpraŇ°anja ali pobude smo na voljo na naslovu

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top