Prošnja za prevzem vloge referenčne države članice (RMS) v postopkih za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po DCP

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) obvešča, da do 31. 10. 2012 sprejema prošnje za prevzem RMS v DCP postopkih pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom. Predložitev vlog za pridobitev dovoljenj za promet bo možna v prvi polovici 2014. JAZMP si glede na razpoložljiv kader prizadeva prevzeti kar največje število vlog, prednost daje generičnim vlogam. Na sestanku vodij organov, pristojnih za zdravila v EU (HMA – Heads of Medicines Agencies) je bil sprejet enoten obrazec, s katerim predlagatelji zaprosijo države članice EU za prevzem vloge RMS. Izpolnjen obrazec, s katerim želite zaprositi JAZMP (glejte navodilo JAZMP; angleška verzija) za prevzem vloge RMS, je treba poslati na elektronski naslov  JAZMP bo predlagatelju v najkrajšem možnem času posredovala odgovor.

Scroll to Top