Začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravili Tredaptive, Pelzont in Trevaclyn

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je po priporočilu Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) za zdravila Tredaptive, Trevaclyn in Pelzont (laropiprant in nikotinska kislina) januarja letos sklenil, da so tveganja teh zdravil večja od koristi in je zato izdal priporočilo o začasnem odvzemu dovoljenj za promet s temi zdravili. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top