Omejitve uporabe zdravila Protelos (stroncijev ranelat)

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je po priporočilu Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) za zdravilo Protelos, namenjeno zdravljenju osteoporoze, po oceni podatkov o povečanem tveganju za resne srčne neželene dogodke priporočil omejitev uporabe tega zdravila. Več

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top