Začasni umik dovoljenja za promet z raztopinami za infundiranje, ki vsebujejo HES

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je po pregledu podatkov zaključil, da koristi raztopin za infundiranje, ki vsebujejo hidroksietil škrob (HES), ne odtehtajo več z njimi povezanih tveganj in priporočil začasni umik dovoljenj za promet s temi zdravili. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top