Označevanje zdravil, ki se posebej pozorno spremljajo

Evropska unija (EU) je uvedla postopek označevanja zdravil, ki jih regulativni organi posebej pozorno spremljajo. Zdravila, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti, imajo v navodilu za uporabo in v povzetku glavnih značilnosti zdravila črn navzdol obrnjen trikotnik in kratek stavek z opisom pomena trikotnika. Več

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top