PRAC potrdil, da koristi zdravil Kogenate Bayer/Helixate NexGen odtehtajo tveganja pri predhodno nezdravljenih bolnikih

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je po pregledu podatkov za obe zdravili zaključil, da podatki ne potrjujejo povečanega tveganja za nastanek …

PRAC potrdil, da koristi zdravil Kogenate Bayer/Helixate NexGen odtehtajo tveganja pri predhodno nezdravljenih bolnikih Več »