PRAC potrdil, da koristi zdravil Kogenate Bayer/Helixate NexGen odtehtajo tveganja pri predhodno nezdravljenih bolnikih

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je po pregledu podatkov za obe zdravili zaključil, da podatki ne potrjujejo povečanega tveganja za nastanek protiteles (zaviralcev koagulacijskega faktorja VIII) proti zdraviloma v primerjavi z drugimi zdravili, ki vsebujejo koagulacijski faktor VIII, pri predhodno nezdravljenih bolnikih s hemofilijo A. Koristi zdravljenja pri obeh zdravilih odtehtajo morebitna tveganja. Več

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top