Zaključen pregled inhalacijskih kortikosteroidov, ki se uporabljajo za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni, za ponovno oceno tveganja za razvoj pljučnice

Evropska agencija za zdravila (EMA) je zaključila oceno tveganja za razvoj pljučnice pri uporabi inhalacijskih kortikosteroidov za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB). Tveganje za razvoj pljučnice je za to skupino zdravil že znano, pljučnica pa se lahko pojavi pri 1 do 10 od 100 bolnikov, zdravljenih za KOPB, kar je bilo potrjeno tudi v tem pregledu. Pri pregledu tudi niso našli prepričljivih dokazov, da se tveganje za pljučnico med posameznimi zdravili iz skupine inhalacijskih kortikosteroidov razlikuje, je pa pljučnica možen neželeni učinek pri vseh zdravilih iz te skupine.

Več…

Scroll to Top