Objava izobraževalnih gradiv, ki so odobrena kot dodaten ukrep za zmanjševanje tveganj, povezanih z zdravili za uporabo v humani medicini, na spletni strani JAZMP

Z današnjim dnem smo na naši spletni strani pričeli z objavo izobraževalnih gradiv, ki so odobrena s strani JAZMP kot ukrep za zmanjševanje farmakovigilančnih tveganj, povezanih z zdravili za uporabo v humani medicini. 

Več…

Scroll to Top