Odpoklic zdravila Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete, št. serije BTAGZ50 JAZMP razširja do ravni uporabnikov

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) sporoča, da izvaja odpoklic zdravila Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete, št. serije BTAGZ50, rok uporabnosti 11. 2018, do ravni uporabnikov zaradi njegove neustrezne kakovosti. Agencija poziva uporabnike tega zdravila, da zdravila ne uporabljajo in da vse neporabljene količine vrnejo v lekarno, kjer so ga kupili oziroma v najbližjo lekarno, kjer bodo prejeli informacije o ustreznem nadomestilu. JAZMP primer raziskuje tudi glede možnosti pojava istega problema pri drugih serijah tega zdravila, o čemer bo v primeru potrebe po razširitvi odpoklica na druge serije tega zdravila javnost sproti in takoj obveščena.

Več…

Scroll to Top