Mnenje, pripombe in predlogi glede osnutka Tarife

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je pripravila osnutek tarife JAZMP, s katero bodo urejene pristojbine in nadomestila za vsa področja in vse vrste nalog, ki jih opravlja JAZMP. Več…

Osnutek tarife JAZMP 2017

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top