Objava seznama nujno potrebnih zdravil

V petek, 8. 9. 2017, je bil objavljen posodobljen Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini. Seznam je dostopen na spletni strani JAZMP.

Scroll to Top