Seznam esencialnih in nujno potrebnih zdravil

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14 in 66/19) daje JAZMP v svojem 17. ─Źlenu (esencialna in nujno potrebna zdravila) pristojnost, da dolo─Źi Seznam nujno potrebnih zdravil. Nujno potrebna zdravila so zdravila, ki niso vklju─Źena v Seznam esencialnih zdravil in za katera izvajalec zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni ali raz┼íirjeni strokovni kolegij za svoje podro─Źje pristojnosti utemelji nastanek nove zdravstvene potrebe in jih na tej podlagi JAZMP uvrsti v Seznam nujno potrebnih zdravil. Zdravila na Seznamu nujno potrebnih zdravil so opredeljena s splo┼ínim imenom, farmacevtsko obliko, jakostjo, na─Źinom predpisovanja in izdajanja ter oznako ATC na 5. ravni.

Ureditev skupine nujno potrebnih zdravil odra┼ża namero politike dr┼żave, da za potrebe zdravstvenega varstva prebivalstva Republike Slovenije zagotovi vsa zdravila, ki so nenadomestljiva za izvajanje javno financiranih zdravstvenih programov. Osnovni mehanizem za ta namen je Seznam esencialnih zdravil, ki ga dolo─Źita pristojna ministra in bo naknadno objavljen na tej spletni strani. Seznam nujno potrebnih zdravil dopolnjuje Seznam esencialnih zdravil z zagotavljanjem dinami─Źne odzivnosti pristojnih organov na utemeljene zahteve zdravstvene stroke oziroma na spremembe v naboru nujno potrebnih zdravil, prisotnih na trgu Republike Slovenije, ki so posledica ravnanja poslovnih subjektov.

Pobudo za vklju─Źitev postavke na Seznam esencialnih zdravil ali Seznam nujno potrebnih zdravil lahko posredujete na JAZMP v pisni ali elektronski obliki. Pobudo v elektronski obliki lahko po┼íljete po elektronski po┼íti na naslov: esencialna(at)jazmp.si.

Seznam esencialnih zdravil in Seznam nujno potrebnih zdravil sta objavljena na spletni strani JAZMP. 

Scroll to Top