ATC(hum) klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemińćna (ATC) klasifikacija zdravil je mednarodni, univerzalni klasifikacijski sistem za zdravila. Klasifikacija ATC sluŇĺi kot orodje v raziskavah o porabi zdravil, pri ńćemer je osnovni namen tovrstnih raziskav izboljŇ°anje kakovosti uporabe zdravil. Sestavni del t.i. utilizacijskih Ň°tudij je tudi prikaz in primerjava statistińćnih podatkov o porabi zdravil na mednarodni in drugih ravneh.

Klasifikacijski sistem ATC /DDD razvija Center SZO za statistińćno obdelavo zdravil (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) v Oslu, ki se ravna po strokovnih navodilih in smernicah Mednarodne delovne skupine SZO za statistińćno obdelavo zdravil (WHO International Working Group  for Drug Statistics Methodology).   

Poglaviten cilj Centra SZO za statistińćno obdelavo zdravil in Mednarodne delovne skupine SZO za statistińćno obdelavo zdravil je ohraniti stabilno ATC / DDD oznako skozi daljŇ°i ńćas, saj le tako raziskovalci lahko prouńćijo trende pri porabi zdravil, ne da bi pri tem priŇ°lo do prevelikih zapletov zaradi pogostih sprememb sistema. Kadar uporabniki takŇ°ne spremembe zahtevajo iz razlogov, ki niso neposredno povezani z raziskavami o porabi zdravil, obstaja izrazita nenaklonjenost do menjav ali sprememb v klasifikaciji. Iz tega razloga ATC / DDD sistem sam po sebi ni primeren za sprejemanje odlońćitev o cenah zdravil, povrnitvi zneskov za zdravila (reimbursiranju) ali terapevtskih zamenjavah. 
Razvrstitev uńćinkovin v sistemu ATC / DDD ni priporońćilo za njihovo uporabo, niti ne daje mnenj o uńćinkovitosti ali relativni uńćinkovitost zdravil in skupin zdravil.

Scroll to Top