Namen klasifikacijskega sistema ATC

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil je mednarodni, univerzalni klasifikacijski sistem za zdravila. Klasifikacija ATC služi kot orodje v raziskavah o porabi zdravil, pri čemer je osnovni namen tovrstnih raziskav izboljšanje kakovosti uporabe zdravil. Sestavni del t.i. utilizacijskih študij je tudi prikaz in primerjava statističnih podatkov o porabi zdravil na mednarodni in drugih ravneh.

Klasifikacijski sistem ATC /DDD razvija Center SZO za statistično obdelavo zdravil (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) v Oslu, ki se ravna po strokovnih navodilih in smernicah Mednarodne delovne skupine SZO za statistično obdelavo zdravil (WHO International Working Group  for Drug Statistics Methodology).   

Poglaviten cilj Centra SZO za statistično obdelavo zdravil in Mednarodne delovne skupine SZO za statistično obdelavo zdravil je ohraniti stabilno ATC / DDD oznako skozi daljši čas, saj le tako raziskovalci lahko proučijo trende pri porabi zdravil, ne da bi pri tem prišlo do prevelikih zapletov zaradi pogostih sprememb sistema. Kadar uporabniki takšne spremembe zahtevajo iz razlogov, ki niso neposredno povezani z raziskavami o porabi zdravil, obstaja izrazita nenaklonjenost do menjav ali sprememb v klasifikaciji. Iz tega razloga ATC / DDD sistem sam po sebi ni primeren za sprejemanje odločitev o cenah zdravil, povrnitvi zneskov za zdravila (reimbursiranju) ali terapevtskih zamenjavah. 
Razvrstitev učinkovin v sistemu ATC / DDD ni priporočilo za njihovo uporabo, niti ne daje mnenj o učinkovitosti ali relativni učinkovitost zdravil in skupin zdravil.