OBVEŠČANJE V PRIMERU NEUSTREZNE KAKOVOSTI ZDRAVILA V SKLADU S 23. ČLENOM ZAKONA O ZDRAVILIH

Obveščamo Vas, da je bilo na spletni strani JAZMP (www.jazmp.si/nadzor/neustrezna-kakovost-in-odpoklic-zdravil/) objavljeno dopolnjeno besedilo za obveščanje v primeru neustrezne kakovosti zdravila v skladu s 23. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) ter navodila oziroma smernice s primeri za poročanje neustrezne kakovosti zdravila oz. suma na ponaredek na JAZMP.

Scroll to Top