Nadzor trga zdravil in medicinskih pripomočkov ter prijava kršitev

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) na podlagi področnih zakonov ter na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi izvaja inšpekcijski nadzor na področju trga zdravil in medicinskih pripomočkov.

Na spletnem naslovu https://www.jazmp.si/nadzor/nadzor-trga-in-prijava-krsitev/ je JAZMP objavila obrazec za prijavo kršitve, ki ga ob zaznani kršitvi oziroma nedovoljenem ravnanju izpolnite. Obrazec bo avtomatsko posredovan farmacevtskim inšpektorjem, ki bodo vse prejete prijave obravnavali skladno s pristojnostmi in zakonskimi pooblastili. 

Scroll to Top