Regulatorne usmeritve farmacevtski industriji za pripravo na izstop Zdru┼żenega kraljestva iz Evropske unije (Brexit)

Obve┼í─Źamo vas, da sta Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila objavili posodobljene regulatorne usmeritve farmacevtski industriji za pripravo na izstop Zdru┼żenega kraljestva iz Evropske unije (Brexit) za zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po centraliziranem postopku. Dokument je na voljo na povezavi:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/12/news_detail_002864.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Prav tako je posodobljene usmeritve glede izstopa Zdru┼żenega kraljestva iz Evropske unije, za zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po postopku z medsebojnim priznavanjem oz. decentraliziranem postopku, objavila Skupina za usklajevanje (CMDh). Dokument je na voljo na povezavi:

http://www.hma.eu/535.html

Objavljene usmeritve se smiselno uporabljajo tudi za zdravila, ki so v RS pridobila dovoljenje za promet po nacionalnem postopku.

Scroll to Top