Revidirano navodilo za določanje številk postopkov

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke objavlja revidirano Navodilo za določanje številk postopkov za zdravila za uporabo v humani medicini, ki so oziroma bodo dovoljenje za promet pridobila po nacionalnem postopku, skupaj s pripadajočim obrazcem.

Glavni novosti v revidiranem dokumentu sta sprememba pri številčenju združenih sprememb tipa IA in določitev specifičnih številk postopkov za zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po nacionalnem postopku, v postopkih delitve dela.

 Revidirano navodilo se začne uporabljati 1.1.2018.

Scroll to Top