Dopolnjeni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti valproatu med nosečnostjo

Po zaključenem ponovnem pregledu varnosti uporabe valproata med nosečnostjo ter pri ženskah v rodni dobi so bili sprejeti dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti zdravilu med nosečnostjo.

Zdravila, ki vsebujejo valproat, so odobrena za zdravljenje epilepsije, bipolarne motnje in v nekaterih državah za zdravljenje migrene. Zaradi znanega tveganja za prirojene napake in razvojne nepravilnosti otrok, katerih matere so med nosečnostjo jemale valproat, novi ukrepi vključujejo kontraindikacijo uporabe teh zdravil za vse indikacije pri dekletih in ženskah v rodni dobi, razen če so dosledno upoštevani pogoji programa za preprečevanje nosečnosti. Namen programa je zagotoviti, da se bolnice v celoti zavedajo tveganj zdravila in pomena zaščite pred nosečnostjo. Med nosečnostjo je uporaba valproata za zdravljenje bipolarne motnje in migrene kontraindicirana. Prav tako je kontraindicirana za zdravljenje epilepsije, razen če ni druge primerne možnosti zdravljenja.

Zahteva se tudi označevanje ovojnine teh zdravil z vizualnim opozorilom glede tveganj v primeru nosečnosti in vključitev opozoril na kartico za bolnice, ki bo dodana zdravilu ob vsaki izdaji.

Imetniki dovoljenj za promet s temi zdravili morajo izvesti nadaljnje študije, da bi opredelili naravo in obseg tveganj valproata ter spremljati njegovo uporabo in dolgoročne učinke pri uporabi med nosečnostjo.

Odbor PRAC, ki je ponovni pregled opravil, je ugotovil, da kljub že vzpostavljenim ukrepom za izboljšanje obveščenosti bolnic glede tveganj, le-te niso bile vedno ustrezno in pravočasno obveščene in je zato priporočil dodatne ukrepe.

Informacije za bolnice in zdravstvene delavce

 • Zdravila, ki vsebujejo valproat, so na trgu EU že veliko let. Odobrena so za zdravljenje epilepsije, bipolarne motnje in v nekaterih državah za zdravljenje migrene. Znano je, da uporaba valproata med nosečnostjo lahko povzroči prirojene napake in prizadene otrokov razvoj med rastjo.
 • Kljub že sprejetim ukrepom za boljšo obveščenost žensk glede teh tveganj in priporočilu, da se valproata pri dekletih in ženskah v rodni dobi ne uporablja, razen, če ni druge primerne terapije, podatki kažejo, da bolnice še vedno niso dovolj obveščene.
 • Valproat se zato ne sme uporabljati (je kontraindiciran) pri dekletih in ženskah v rodni dobi, razen če so dosledno upoštevani pogoji programa za preprečevanje nosečnosti. Ti vključujejo:
  • oceno verjetnosti zanositve,
  • izvajanje testov nosečnosti pred začetkom zdravljenja in med zdravljenjem,
  • seznanitev s tveganji zdravljenja z valproatom in svetovanje glede nujne uporabe učinkovite kontracepcije v času zdravljenja,
  • ponovno oceno zdravljenja s strani strokovnjaka z izkušnjami z zdravljenjem epilepsije vsaj enkrat na leto,
  • obrazec, ki ga zdravnik in bolnica skupaj pregledata ob zgoraj omenjeni ponovni oceni zdravljenja in je obenem potrdilo, da je ustrezno svetovanje bilo izvedeno in ga je bolnica razumela.
 • Kot že do sedaj, naj se valproata ne uvaja, razen če ni druge primerne terapije, kar velja tudi za deklice pred puberteto.
 • Med nosečnostjo je uporaba valproata kontraindicirana zato je treba pri ženski, ki načrtuje nosečnost, uvesti drugo primerno zdravljenje po posvetu z ustreznim strokovnjakom. Bolnice, za katere drugega primernega zdravljenja ni, je potrebno ustrezno podpreti in jim svetovati.
 • Informacije o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo) bodo ustrezno posodobljene, na ovojnini teh zdravil pa bo dodano vizualno opozorilo glede tveganj.
 • Dopolnjena bodo tudi izobraževalna gradiva za zdravnike in bolnice in bodo vključevala tudi priporočila za posamezne starostne skupine. Vsakemu pakiranju bo dodana opozorilna kartica za bolnico, ki jo bo farmacevt ob izdaji zdravila pregledal skupaj z bolnico.
 • Pomembno je, da se bolnica, če ima kakršnokoli skrb glede zdravljenja, posvetuje s svojim zdravnikom. Zdravila ne sme prenehati jemati, dokler se ne posvetuje z zdravnikom, saj to lahko škoduje njej ali nerojenemu otroku.
 • Zdravstveni delavci bodo o ukrepih obveščeni tudi z neposrednim obvestilom za zdravstvene delavce.

Imetniki dovoljenj za promet s temi zdravili morajo izvesti nadaljnje študije, da bi opredelili naravo in obseg tveganj valproata ter spremljati njegovo uporabo in dolgotrajne učinke, če so ga jemale nosečnice. To bo vključevalo anketo med zdravstvenimi delavci in bolnicami, da se oceni dostopnost in učinkovitost posodobljenih ukrepov za zmanjševanje tveganj kot tudi uporaba podatkov iz obstoječih registrov za dodatno opredelitev okvar kot je antikonvulzivni sindrom ploda pri otrocih, katerih mame so med nosečnostjo jemale valproat, v primerjavi z drugimi zdravili za zdravljenje epilepsije. Izvesti morajo retrospektivno opazovalno študijo za preučitev kakršnekoli povezanosti med izpostavljenostjo valproatu prek očeta in tveganjem za prirojene napake in motnje razvoja pri potomcih, vključno z avtizmom. Izvesti morajo tudi opazovalno študijo za oceno in odkrivanje dobre prakse pri prekinitvi zdravljenja z valproatom in prehodom z valproata na drugo zdravilo.

Poleg tega morajo vsi imetniki dovoljenj za promet pripraviti načrt za obvladovanje tveganj v katerem bodo podrobno opisani sprejeti ukrepi, da se za zagotovi čim bolj varna uporaba teh zdravil.

Podlaga za priporočila

Pri pripravi ukrepov je odbor PRAC upošteval razpoložljive znanstvene dokaze vključno s študijami o uporabi zdravila ter kliničnimi in laboratorijskimi dokazi učinkov zdravila. PRAC se je obširno posvetoval z zdravstvenimi delavci in bolnicami, vključno z ženskami in njihovimi otroci, ki so utrpeli posledice zaradi izpostavljenosti valproatu med nosečnostjo. Upošteval je stališča posredovana pisno ali izražena na sestankih strokovnjakov, na sestankih z deležniki kot so združenja zdravstvenih delavcev, organizacije bolnikov, bolniki in njihove družine, ter v javni obravnavi na EMA.

Več o zdravilu

Zdravila z valproatom se uporabljajo za zdravljenje epilepsije in bipolarne motnje, v nekaterih državah EU pa tudi za zdravljenje migrene. Učinkovina je valprojska kislina, lahko tudi v obliki magnezijevega valproata, natrijevega valproata, natrijevega valproata hemihidrata ali valpromida.  Zdravila so pridobila dovoljenje za promet po nacionalnih postopkih v vseh državah EU in so na trgu pod različnimi imeni. Na slovenskem trgu so na voljo: Depakine chrono (300 mg in 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem), Depakine 300 mg/ml peroralna raztopina, Depakine i.v. 400 mg/4 ml prašek in vehikel za raztopino za injiciranje in Ergenyl intravenoes 100 mg/ml raztopina za injiciranje.

Več o postopku

Postopek se je začel 9. marca 2017 na zahtevo francoske agencije za zdravila ANSM na podlagi 31. člena Direktive 2001/83/ES (obvestilo JAZMP). Pregled je izvedel Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini, in je sprejel priporočil. Priporočila PRAC so bila posredovana Skupini za usklajevanje CMDh, ki je sprejela mnenje EMA. Skupina za usklajevanje CMDh predstavlja države članice EU vključno z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško in je pristojna za zagotavljanje usklajenih standardov varnosti za zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po nacionalnih postopkih. Mnenje je bilo poslano Evropski komisiji, ki je sprejela odločitev, ki je za države članice EU zavezujoča.

Številka dokumenta: 1382-14/2018

Scroll to Top