Omejitev uporabe zdravila Xeljanz (tofacitinib), medtem ko poteka ocena tveganja za nastanek krvnih strdkov v pljučih

Odbor PRAC pri EMA svetuje zdravstvenim delavcem, naj zdravila Xeljanz v odmerku 10 mg dvakrat na dan ne predpisujejo bolnikom z velikim tveganjem za nastanek krvnih strdkov v pljučih. To vključuje bolnike s srčnim popuščanjem, malignim obolenjem, dednimi motnjami strjevanja krvi ali z anamnezo krvnih strdkov, bolnike po večjem operativnem posegu ter bolnice, ki jemljejo kombinirane hormonske kontraceptive ali nadomestno hormonsko terapijo.

Poleg tega naj zdravnik upošteva še druge dejavnike, ki lahko povečajo tveganje  za nastanek krvnih strdkov v pljučih vključno s starostjo, debelostjo, kajenjem ali imobilizacijo.

Zdravilo Xeljanz je odobreno za zdravljenje odraslih bolnikov z zmernim ali hudim revmatoidnim artritisom, aktivnim psoriatičnim artritisom ter z zmernim ali hudim ulceroznim kolitisom.

Priporočilo PRAC sledi izidom še potekajoče študije pri bolnikih z revmatoidnim artritisom (študija A3921133), v kateri so poročali o povečanem tveganju za nastanek krvnih strdkov v pljučih in smrt pri bolnikih, ki so prejemali odmerek 10 mg dvakrat na dan, kar je dvakrat več od priporočenega odmerka za zdravljenje revmatoidnega artritisa.

Ker je večji odmerek, to je 10 mg dvakrat na dan, edini priporočeni odmerek za začetno zdravljenje bolnikov z ulceroznim kolitisom, novo priporočilo pomeni, naj se zdravila Xeljanz pri teh bolnikih ne uvaja, če imajo veliko tveganje za nastanek krvnih strdkov v pljučih. Prav tako je treba bolnikom z velikim tveganjem, ki se zdravijo z odmerkom 10 mg dvakrat na dan za katerokoli indikacijo, zamenjati terapijo.

Bolnik naj ne spreminja odmerka ali prekine jemanja zdravila brez posveta z zdravnikom. Če se pojavijo simptomi, kot so oteženo dihanje, bolečina v prsih ali zgornjem delu hrbta in izkašljevanje krvi, naj takoj poišče zdravniško pomoč, saj so to lahko znaki krvnega strdka v pljučih.

Nova priporočila PRAC so začasna in sledijo priporočilom PRAC iz marca 2019, da naj se pri zdravljenju revmatoidnega artritisa ne predpisuje odmerkov večjih od priporočenih, to je 5 mg dvakrat na dan. PRAC bo pregledal vse razpoložljive podatke. Posodobljena priporočila za zdravstvene delavce in bolnike bodo na voljo po zaključku ocene koristi in tveganj.

Informacije za bolnike

 • Nova študija pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, ki še poteka, je pokazala, da imajo bolniki, ki so prejemali 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan, večje tveganje za krvne strdke v pljučih in smrt.
 • V študiji uporabljen odmerek je bil večji od priporočenega za zdravljenje revmatoidnega artritisa, ki je 5 mg dvakrat na dan. Vendar pa se odmerek 10 mg dvakrat na dan uporablja za začetno zdravljenje bolnikov z ulceroznim kolitisom (do 16 tednov) in se lahko pri nekaterih bolnikih uporablja tudi pri nadaljevanju zdravljenja.
 • Medtem, ko poteka podroben pregled zdravila in če se zdravite s tem zdravilom z odmerki 10 mg dvakrat na dan ter imate veliko tveganje za nastanek krvnih strdkov v pljučih, vam bo zdravnik morda zamenjal terapijo.
 • Tveganje za nastanek krvnih strdkov v pljučih je lahko veliko, če:
  – imate srčno popuščanje (če srce ne deluje kot bi moralo),
  – imate dedno motnjo strjevanja krvi,
  – ste že imeli krvne strdke,
  – jemljete kombinirane hormonske kontraceptive ali nadomestno hormonsko terapijo,
  – imate maligno obolenje,
  – ste imeli nedavno ali boste imeli večji operativni poseg.
 • Vaš zdravnik bo pri oceni tveganja upošteval tudi vašo starost, morebitno debelost (če je vaš indeks telesne mase >30), kajenje ali imobilizacijo.
 • Če se zdravite z zdravilom Xeljanz ne spreminjajte odmerka in ne prenehajte z jemanjem zdravila ne da bi posvetovali s svojim zdravnikom.
 • Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se vam pojavijo naslednji simptomi, ki so lahko znak krvnega strdka v pljučih: oteženo dihanje, bolečina v prsih ali zgornjem delu hrbta, izkašljevanje krvi, prekomerno potenje in modrikasta koža.
 • Če imate kakršnekoli skrbi glede zdravila, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Informacije za zdravstvene delavce

 • V študiji A3921133 so poročali o povečanem tveganju za pljučni embolizem in povečani celokupni smrtnosti pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, ki so prejemali 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan.
 • Študija A3921133 je odprto klinično preskušanje za oceno varnosti tofacitiniba 5 mg in 10 mg dvakrat na dan v primerjavi z zaviralci TNF pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. V študijo so bili vključeni bolniki stari 50 let in več, ki imajo najmanj en dodatni srčno-žilni dejavnik tveganja.
 • Preliminarni izidi študije kažejo, da je bilo v skupini, ki je prejemala tofacitinib 10 mg dvakrat na dan, 19 primerov pljučne embolije na 3884 bolnik-let, v primerjavi s 3 primeri na 3982 bolnik-let v skupini, ki je prejemala zaviralec TNF. Poleg tega je bilo v skupini, ki je prejemala tofacitinib 10 mg dvakrat na dan, 45 smrti na 3884 bolnik-let zaradi kateregakoli vzroka v primerjavi s 25 smrti na 3982 bolnik-let v skupini, ki je prejemala zaviralec TNF.
 • Dokler poglobljena ocena teh tveganj še poteka, naj se zdravilo ne predpisuje bolnikom: 
  – s srčnim popuščanjem,
  – z dednimi motnjami strjevanja krvi,
  – ki so že imeli vensko trombembolijo, bodisi globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo,
  – bolnicam, ki uporabljajo kombinirane hormonske kontraceptive ali nadomestno hormonsko terapijo,
  – z malignim obolenjem,
  – ki so imeli večji operativni poseg.
 • Poleg tega je treba pri predpisovanju 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan upoštevati še druge dejavnike tveganja vključno z debelostjo (ITM>30), kajenjem ali imobilizacijo.
 • Bolnikom, ki že prejemajo 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan in imajo veliko tveganje za pljučno embolijo,  je treba uvesti drugo zdravljenje.
 • Dokler nadaljnja ocena podatkov iz študije A3921133 še poteka, naj zdravnik upošteva odobreni odmerek za zdravljenje revmatoidnega ali psoriatičnega artritisa, to je 5 mg dvakrat na dan.
 • Bolnike, ki prejemajo tofacitinib, je treba, ne glede na indikacijo, skrbno spremljati glede znakov in simptomov pljučne embolije ter jim svetovati, naj v primeru pojava znakov in simptomov pljučne embolije nemudoma poiščejo zdravniško pomoč.
 • Zdravniki, ki predpisujejo zdravilo, bodo o trenutnih priporočilih za zdravljenje obveščeni tudi neposredno.

Več o zdravilu
Zdravilo Xeljanz (tofacitinib) je dovoljenje za promet v EU pridobilo 22. marca 2017 za zdravljenje zmernega do hudega revmatoidnega artritisa pri odraslih bolnikih (bolezen, ki povzroči vnetje sklepov). Leta 2018 je bil odobrena razširitev dovoljenja za promet na zdravljenje psoriatičnega artritisa (rdeči plaki z luščenjem kože in vnetjem sklepov) in zmernega do hudega ulceroznega kolitisa (bolezen, ki povzroča vnetje in razjede sluznice debelega črevesa) pri odraslih bolnikih.

Učinkovina v zdravilu je tofacitinib in deluje tako, da zavira encime znane kot Janusove kinaze. Ti encimi imajo pomembno vlogo v vnetnem procesu, ki se pojavi pri revmatoidnem in psoriatičnem artritisu ter ulceroznem kolitisu. Z zaviranjem teh encimov zdravilo pomaga zmanjšati vnetje in druge simptome teh bolezni.

Za več informacij o zdravilu glejte spletno stran EMA.

Več o postopku
Pregled zdravila Xeljanz je zahtevala Evropska komisija po členu 20 Uredbe (ES) št. 726/2004. Sledi prejšnjemu pregledu, ki je bil opravljen v okviru ocene varnostnega signala.

Oceno izvaja Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini in bo pripravil priporočila. Priporočila PRAC bodo posredovana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki je pristojen za vprašanja v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini in bo sprejel stališče EMA. Postopek se bo zaključil z izdajo odločitve Evropske komisije, ki bo za države članice EU zavezujoča.

Številka dokumenta: 1382-7/2019

Scroll to Top