JAZMP je so-organizirala strokovno delavnico Benefit/Risk Workshop for Clinical Assessors

Strokovna delavnica Benefit/Risk Workshop for Clinical Assessors, ki je v Ljubljani potekala od srede 12.02. do petka 14.02. je bila namenjena usposabljanju kliničnih ocenjevalcev pri uporabi orodji in metod, ki so jih razvili v okviru EMA projekta za sistematičen pristop pri ocenjevanju razmerja med koristjo in tveganjem zdravil/produktov. Na delavnici so predavali in jo vodili nekateri vidni člani CHMP (Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini) in predstavniki EMA. Delavnice so se udeležili tudi zadevni predstavniki JAZMP in klinični ocenjevalci drugih držav, ki so vključene v ICP program (International Collaboration Program), ki ga je z Ministrstvom za zdravje, blaginjo in šport Kraljevine Nizozemske podpisalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.  

Strokovna delavnica v sklopu ICP programa, ki je bil hkrati tudi pobudnik dogodka, je tako vsem vključenim državam prvič ponudila intenzivnejšo in obsežnejšo vsebino, ki celostno naslavlja področje koristi in tveganj omenjenega področja.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top