februar 2020

Obvestilo o možnem vplivu izbruha koronavirusa (COVID-19) na oskrbo trga z zdravili v Republiki Sloveniji ter aktivnostih, ki potekajo na EU ravni

Izbruh koronavirusa (COVID-19) na Kitajskem in širjenje virusa v Evropi bi lahko vplivalo na oskrbo trga z zdravili tudi v Republiki Sloveniji, tako z vidika povečanih potreb po zdravilih kot …

Obvestilo o možnem vplivu izbruha koronavirusa (COVID-19) na oskrbo trga z zdravili v Republiki Sloveniji ter aktivnostih, ki potekajo na EU ravni Več »

Obvestilo o spremembi poimenovanja zdravil, ki vsebujejo učinkovino v liposomski obliki, z namenom zmanjšanja medicinskih napak

Evropska agencija za zdravila (EMA) je v sodelovanju z Odborom za zdravila za uporabo v humani medicini (v nadaljevanju: Odbor CHMP) in Koordinacijsko skupino za zdravila za uporabo v humani …

Obvestilo o spremembi poimenovanja zdravil, ki vsebujejo učinkovino v liposomski obliki, z namenom zmanjšanja medicinskih napak Več »

Scroll to Top