Obvestilo o spremembi poimenovanja zdravil, ki vsebujejo učinkovino v liposomski obliki, z namenom zmanjšanja medicinskih napak

Evropska agencija za zdravila (EMA) je v sodelovanju z Odborom za zdravila za uporabo v humani medicini (v nadaljevanju: Odbor CHMP) in Koordinacijsko skupino za zdravila za uporabo v humani medicini (v nadaljevanju: Koordinacijska skupina CMDh) potrdila skupno priporočilo glede poimenovanja zdravil, ki se dajejo parenteralno in vsebujejo učinkovino v liposomskem dostavnem sistemu, na podlagi izraženih varnostnih pomislekov delovne skupine pri EMA za poimenovanje zdravil (NRG – Name Review Group). Več…

Scroll to Top