Odvzem dovoljenja za promet z zdravilom Picato (ingenolmebutat)

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA je potrdil, da zdravilo Picato, ki se je uporabljalo za zdravljenje aktinične keratoze, lahko poveča tveganje za razvoj kožnega raka …

Odvzem dovoljenja za promet z zdravilom Picato (ingenolmebutat) Več »