Smernice Evropske Komisije za imetnike dovoljenj za promet z zdravili, proizvajalce zdravil in učinkovin ter veletrgovce z zdravili in učinkovinami v zvezi z regulativnimi pričakovanji in prožnostjo v času pandemije COVID-19

Evropska Komisija je v sodelovanju z EMA in Koordinacijsko skupino za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CMDv) v zvezi z regulativnimi pričakovanji in prožnostjo za zagotavljanje dostopnosti zdravil za uporabo v veterinarski medicin v času pandemije COVID-19  izdala dokument v obliki vprašanj in odgovorov (Q&A), ki je dostopen na https://www.ema.europa.eu/en/news/regulatory-flexibility-ensure-availability-veterinary-medicines-during-covid-19-pandemic. Dokument se bo stalno dopolnjeval in ostaja v veljavi do preklica.

Scroll to Top